Det lovar Litauens hälsovårdsminister Vytenis Povilas Andriukaitis. Litauen tar över efter Irland som ordförandeland i EU i juli i år. Ordförandelandet leder ministerrådets arbete under ett halvår. Ministerrådet är en av de två EU-organ som för närvarande diskuterar det förslag till förnyat tobaksproduktdirektiv som EU-kommissionen lade fram 19 december 2012. Det andra EU-organ som medverkar i beslutsprocessen är parlamentet.

Direktivförslaget innebär en rad skärpningar av EU-ländernas tobakslagstiftning. Bland annat föreslås obligatoriska, stora bildvarningar på cigarettpaketen, förbud mot smakändrande smaktillsatser i tobak, bibehållet snusförbud överallt utom i Sverige, ett nytt märkningssystem för att försvåra tobakssmuggling och bättre reglering av e-cigaretter.

I EU-parlamentet har förslaget diskuterats i utskottet för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet under våren. Utskottet planerar att enas om ett slutligt yttrande före sommaren för att EU-parlamentet ska kunna behandla tobaksproduktdirektivet i höst.

Parallellt med processen i parlamentet förs diskussionerna i ministerrådet, under ordförandelandets ledning. För att direktivet ska träda i kraft ska det godkännas av alla de 27 medlemsländerna och av parlamentet.

I en intervju i Lithuanian Tribune säger Litauens hälsovårdsminister Vytenis Povilas Andriukaitis att det ännu är oklart hur långt Litauen kan hinna föra ministerrådets arbete med tobaksproduktdirektivet under sitt halvår som ordförandeland. Mycket, menar Vytenis Povilas Andriukaitis, beror på vad företrädaren Irland hinner med. Hans ambition är dock att Litauen i vart fall ska få fram en första, övergripande överenskommelse om själva beslutsproceduren.

– Om vi klarar det vore det en god prestation. I så fall kan Grekland som är nästa ordförandeland genomföra omröstningen om själva förslaget, säger han.

Om direktivet blir antaget under 2014 kan det träda i kraft 2015 eller 2016.

Läs vidare