Det framgår av den intervjustudie som Tobaksfakta – oberoende tankesmedja har låtit genomföra inför riksdagsvalet 2018.

Att Liberalerna i dag har en inställning till tobaksförebyggande lagstiftning som gynnar tobaksindustrin mer än folkhälsan är resultatet av en beklaglig utveckling. På 1900-talet, särskilt när partiet hade socialministerposten, såg det annorlunda ut. Då var liberalerna ett av de partier som var mest intresserat av tobaksförebyggande åtgärder. Liberalerna spelade bland annat en viktig roll för tillkomsten av tobakslagen i mitten av 1990-talet.

Men efter införandet av rökfria serveringar i början av 2000-talet har Liberalerna som parti blivit alltmer negativa till tobakskontroll. Partiets allmänna ideologiska ståndpunkter har alltmer överskuggat tidigare folkhälsopolitisk handlingskraft. Att staten inte ska lägga sig i människors levnadsvanor är numer den styrande parollen, även i en fråga om liv och död som tobaksfrågan är.

De tobaksförebyggande åtgärder som Liberalerna prioriterar högst är prevention av illegal handel, avvänjning, ett måldatum för utfasning av rökningen och kontroll av nya tobaks- och nikotinprodukter.

Lågt prioriterar partiet standardiserade reklamfria tobaksförpackningar och exponeringsförbud för tobak. Liberalerna är heller inte för rökförbud i vissa miljöer utomhus eller förbud mot ”barnsmaker” i snus. Frågan om hur tobaksindustrins påverkan på tobakspolitiken ska minskas har inte heller diskuterats i partiet.

Bilden:Barbro Westerholm, riksdagsledamot, svarade på frågorna för Liberalerna

Om Tobaksfaktas partistudie

Tobaksfaktas partiundersökning 2018 visar att Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet prioriterar tobaksfrågan högst. Sämst i klassen är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Läs hela rapporten här.

Läs sammanfattningar av respektive partis tobakspolitik här:

Vänsterpartiet

Feministiskt initiativ

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Centerpartiet

Moderaterna

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Läs vidare