Det föreslår centerpartisten Per Lodenius i en riksdagsmotion.

Han framhåller att många ungdomar, trots förbudet att sälja tobak till personer under 18 år, börjar röka och snusa. De lyckas köpa tobak själva, eller så langar äldre personer den till dem. Per Lodenius menar att detta är ett mycket allvarligt problem inte bara på grund av att ungdomarna riskerar att fastna i tobaksberoende och i framtiden drabbas av tobaksrelaterade sjukdomar. En annan allvarlig risk är, påpekar han, att tobaksbruket följs av missbruk av cannabis och så småningom tyngre droger.

”Det kan tyckas vara långsökt att dra en parallell mellan rökning och tyngre missbruk. Men det har visat sig att steget från cigaretter till cannabis är klart kortare än steget från tobaksfri till cannabis”, skriver han.

Per Lodenius påpekar att polisen idag har rätt att beslagta alkohol som påträffas hos minderåriga. Han vill nu att denna rätt även ska börja gälla tobaksprodukter.

Läs vidare