E-cigaretter är en snabbt ökande produkt ibland annat många länder i Europa och eftersom den är relativt ny har det ännu inte utvecklats någon EU-gemensam lagstiftning kring den. När ett nytt tobaksdirektiv förhandlas fram i EU nu under hösten kommer det att klarna hur e-cigaretter ska behandlas inom EU i framtiden.

En elektronisk cigarett liknar till det yttre en vanlig cigarett och förångar en vätska till tjock rök när man suger på den. Vätskan levereras antingen i färdigladdade ampuller (”filter”) som man byter när de är förbrukade, eller i flaskor som användaren själv fyller på med.Det finns även färdigladdade elektroniska cigaretter av engångstyp. Förångningsanordningen består vanligen av ett uppladdningsbart batteri med tillhörande batteriladdare.

I Sverige, liksom ibland annat Danmark och Finland, ses e-cigaretter med nikotin i dag som läkemedel. Inga e-cigaretter har granskats och godkänts för att säljas som läkemedel och därför är e-cigaretter med nikotin för närvarande förbjudna i vårt land. Tillsynen av läkemedelsmarknaden sköts av Läkemedelsverket som 2008 förbjöd ett företag att sälja e-cigaretter. Förbudet överklagades till dåvarande länsrätten som gav Läkemedelsverket rätt. Detta beslut överklagades vidare, men hovrätten tog inte upp fallet utan länsrättens dom stod fast.

Efter detta drev Läkemedelsverket inga liknande ärenden på några år, men uppmärksammade på olika sätt att försäljningen av e-cigaretter i Sverige ökar. Försäljningen sker till stor del via olika internetsidor, men allt mer även i småbutiker och kiosker. Under 2013 har Läkemedelsverket bevakat e-cigarettmarknaden, bland annat genom att följa olika webbsidor. Myndigheten har också kontaktat svensk Servicehandel och andra branschorganisationer för att den vägen försöka stoppa den otillåtna e-cigaretthandeln.

Ytterligare ett steg i arbetet för att få bukt med denna handel är att Läkemedelsverket tagit kontakt med olika distributörer av e-cigaretter för att få dem att sluta med den verksamheten. I några fall har det gett önskat resultat, i andra fall har Läkemedelsverket ännu inte fattat något beslut. Men när det gäller Skåneföretaget har verket gått hela vägen och utfärdat ett förbud, kopplat till ett högt vitesbelopp. Företaget har överklagat förbudet.

– Det handlar om den största distributören av e-cigaretter i Sverige som vi har kunnat identifiera. Att stoppa distributörernas e-cigaretthandel ser vi som det mest effektiva sättet att arbeta, säger Martin Burman vid Läkemedelsverket.

Myndigheten fortsätter att bevaka e-cigarettmarknaden i väntan på EUs beslut om e-cigaretter i framtiden ska hanteras som läkemedel eller som tobaksprodukter. Blir det läkemedelslinjen som vinner, innebär det att den som vill sälja e-cigaretter måste bevisa flera saker: 1/ Att produkter fungerar som tobaksavvänjning. 2/ Att produkten är säker (nikotin i högre koncentration är ett dödligt gift och hanteringen av nikotinvätskan till e-cigaretter är ett omdiskuterat säkerhetsproblem). 3/ Att produkten håller jämn och god kvalitet.

Läs vidare