Regeringen föreslår, som tidigare rapporterats, bland annat rökförbud på uteserveringar, områden utomhus avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, idrottsplatser, lekplatser som allmänheten har tillträde till samt entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. Det är det sistnämnda förslaget som lagrådet invänder mot.

Lagrådet påpekar att det enligt regeringens förslag är den som har ansvar för de olika platserna som ska informera om rökförbudet och se till att det följs. Det innebär exempelvis att den som driver en restaurang ansvarar för rökförbudet utanför entrén. Men regeringen preciserar inte var gränserna går för det rökfria området. Denna otydlighet är ett av skälen till lagrådets uppfattning.

Dessutom anser lagrådet att det framstår ”som mycket tveksamt att på det sätt som föreslås ålägga enskilda ett ansvar för att upprätthålla lagregler på platser som de inte äger eller på annan grund disponerar över. Ansvaret för att ordningen upprätthålls på allmänt tillgängliga platser är i grunden en uppgift för polisen.”

Lagrådet skriver också att det kan vara en riskfylld uppgift att upprätthålla rökförbudet utanför krogentréer där det ofta är stökigt och många är berusade, ”inte minst i ljuset av att gränserna för förbudets närmare omfattning i regel torde vara oklara”.

Efter eventuella ändringar med anledning av lagrådets synpunkter kommer regeringen att överlämna en proposition till riksdagen. Riksdagens socialutskott räknar med att diskutera propositionen i början av april och lägga fram sitt betänkande i början av maj. Enligt socialutskottets planering blir det sedan riksdagsdebatt 15 maj och beslut i riksdagen dagen därpå.

Läs vidare