Studien har publicerats elektroniskt i väntan på tryckning i den vetenskapliga tidskriften Allergy. Drygt 57000 män och kvinnor på 19 orter i Europa deltog i undersökningen. De svenska orter som ingick var Uppsala, Stockholm, Göteborg och Umeå.

Deltagarna besvarade en omfattande enkät med frågor om bland annat näsbesvär och rökvanor. Resultatet visar att i genomsnitt omkring var tionde person i åldrarna 15-75 år i Europa lider av kronisk rinosinuit, alltså långvarig nästäppa och andra näsbesvär. För att räknas in i gruppen med kronisk rinosinuit skulle man det senaste året ha haft nästäppa under minst tre månader och/eller varit rejält snuvig i kombination med bihålebesvär och/eller försämrat luktsinne.

Förekomsten av näsbesvär skilde sig åt mellan olika områden i Europa, men överallt var risken högre för rökare.

Länk till tidskriftens sammanfattning av artikeln om studien

Läs vidare