Fram till början av 2000-talet hade KDS den mest progressiva tobakspolitiken av samtliga riksdagspartier. När samarbetet inom Alliansen inleddes hände dock något med KD:s tobakspolitik. Den anpassades allt mer till Moderaternas defensiva hållning i fråga om åtgärder för att begränsa tobaksindustrin och därmed minska tobaksbruket.

Resultaten av den nya intervjustudien tyder dock på att KD är på väg att återvända till en mer åtgärdsinriktad hållning i tobaksfrågan. Kristdemokraterna och Centern är de två partier som har den mest progressiva tobakspolitiken inom Alliansen.

De tobakspolitiska åtgärder som KD i studien prioriterar högst är att sätta ett måldatum för utfasning av rökningen, ha god tillgång på tobaksavvänjning, motarbeta illegal tobakshandel, införa licenskrav för tobakshandel, höja tobaksskatten och att införa exponeringsförbud.

De minst viktiga åtgärderna tycker KD är reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar och förbud mot tobaksautomater.

Något förvånande är att KD tycker att rökfria utomhusmiljöer är mycket viktiga men trots det absolut inte vill lagstifta om detta. När rökfria inomhusserveringar infördes ansåg KD dock att lagstiftning behövdes bland annat för konkurrensneutralitetens skull.

Bilden:Emma Henriksson, riksdagsledamot, svarade på frågorna för Kristdemokraterna

Om Tobaksfaktas partistudie

Tobaksfaktas partiundersökning 2018 visar att Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet prioriterar tobaksfrågan högst. Sämst i klassen är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Läs hela rapporten här.

Läs sammanfattningar av respektive partis tobakspolitik här:

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Feministiskt initiativ

Socialdemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Läs vidare