Resultatet visar att även om andelen personer med KOL har sjunkit under de senaste tre decennierna, är det absoluta antalet på uppgång. Rökning och luftföroreningar bidrar mest, särskilt bland män, enligt artikeln i MedicalXpress.

Med en åldrande befolkning kommer KOL att fortsätta att bli ett ännu större problem i framtiden, varnar forskarna.

Läs den vetenskapliga artikeln i BMJ.

Läs vidare