Kampanjen, som beskrivs på tobakskonventionens webbplats, syftar till att öka medvetenheten kring mikroplaster bland annat med hjälp av sociala medier, influerare och UNEP:s goodwillambassadörer. Kampanjen kommer att uppmärksamma ett nyligen genomfört EU-direktiv, som kräver att alla tobaksprodukter med plastfilter ska märkas tydligt, och uppmuntra medborgare att förespråka liknande förändringar globalt.

Varje år producerar tobaksindustrin sex biljoner, alltså sex tusen miljarder, cigaretter. Cigaretternas filter består huvudsakligen av cellulosaacetatfibrer. Dessa bryts ner av solljus och fukt och frigör mikroplaster, tungmetaller och många andra kemikalier som påverkar tillståndet i ekosystemen.

Cigarettfimpar är det mest slängda avfallet i världen och står för cirka 766,6 miljoner kilo giftigt skräp varje år. De är också det vanligaste plastskräpet på stränder, vilket gör marina ekosystem mer mottagliga för mikroplastläckage.

Läs vidare