Kammarrätten bedömer därmed e-cigaretter på samma sätt som Läkemedelsverket och förvaltningsrätten tidigare har gjort. Då e-cigaretter är som läkemedel måste de utvärderas och godkännas innan de får säljas. I Sverige finns inga e-cigaretter som är godkända läkemedel och därför får e-cigaretter med nikotin inte säljas i vårt land.

Kammarrättens beslut motiveras med att produkterna innehåller nikotin vilket har en farmakologisk effekt och används vid exempelvis rökavvänjning. Rätten fastställer därmed förvaltningsrättens dom från i somras som gav Läkemedelsverket rätt att förbjuda ett företag i Malmö att sälja e-cigaretter.

– Det är glädjande att kammarrätten delar vår bedömning, säger Martin Burman, utredare vid Läkemedelsverket till TT.

– Vi tycker att det är viktigt för folkhälsan att denna typ av produkt inte får säljas utan en ordentlig kontroll och garanti för att den är säker och effektivt hjälper den som vill sluta röka.

Domen meddelade på torsdagen.Domen i kammarrätten omfattar ett 30-tal produkter som ingick i ett saluförbud som ett företag i Malmö hade överklagat.Företagets ägare uppger att kammarrättens dom ska överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

— Överklagandet kommer att lämnas in ganska snart, bekräftar företagets advokat Helena Nilsson för TT.

Hon pekar på att en av tre domare i kammarrätten var skiljaktig och ville gå på företagets linje.

— Det visar på behovet av ett prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Bolaget har trots domen fortsatt försäljningen av e-cigaretter, eftersom förbudet inte gäller alla sorter.

Martin Burman säger att Läkemedelsverket har spaning på vilka företag och produkter som finns på marknaden och att ytterligare rättsliga steg kan vidtas längre fram mot andra aktörer. Men först ska detta rättsfall tas ända in i kaklet.

— Vi har ju bevakat marknaden men inte drivit ärenden mot andra företag medan den här prövningen pågår, för vi tycker att det är viktigt att ha ett rättsligt avgörande så vi står på stabil grund.

Enligt EU:s nya tobaksproduktdirektiv kan medlemsländerna till stor del själva bestämma om e-cigaretter ska räknas som läkemedel eller ej. Utredaren Göran Lundahl har i uppdrag att föreslå en svensk lagstiftning om e-cigaretter, grundad på tobaksproduktdirektivet. Utredaren har hittills avvaktat kammarrättens beslut, som alltså kom i dag.

Läs vidare