Artikel 13 i WHO:s ramkonvention om tobaksförebyggande åtgärder, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) säger att länderna ska förbjuda alla former av marknadsföring av tobak. Det handlar inte bara om renodlad tobaksreklam utan även om sponsring och alla andra aktiviteter som syftar till att öka konsumtionen av tobaksprodukter. I riktlinjerna till artikel 13 rekommenderas därför också exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna och neutrala standardiserade tobaksförpackningar. Paketen, och att visa upp dem, utgör i dag en av de viktigaste kanalerna för tobaksbolagens marknadsföring och detta vill konventionen sätta stopp för.

Tobakskonventionen trädde i kraft år 2005 och det var också det året som Sverige ratificerade, anslöt sig till, konventionen. I dag har 180 länder ratificerat.

Forskarna bakom den aktuella studien jämförde hur mycket marknadsföringen begränsats i länder som ratificerat respektive inte ratificerat. Fem områden undersöktes; marknadsföring i TV och radio, i tryckta medier, på stortavlor, i butikerna och genom sponsring.

Slutsatsen var att länder i genomsnitt accelererade sitt införande av begränsningar av marknadsföringen när de hade ratificerat tobakskonventionen. Detta var tydligast i låg- och medelinkomstländer. Införande av heltäckande förbud mot marknadsföring av tobak saktade dock in efter 2007 och forskarna anser att låg- och medelinkomstländer behöver stöd för att klara av att fortsätta på inslagen väg. Det stöd som krävs är inte minst hjälp att stå emot tobaksindustrins attacker för att stoppa ny lagstiftning genom stämningar och skadeståndskrav.

Läs vidare