Sådana svåra komplikationer är t ex inflammationer i lungsäcken eller hjärtsäcken. Tillstånd som kan vara livshotande.

Lungspecialisten och professorn Bernd Schönhofer säger i Stern att en överreaktion av immunsystemet kan vara orsaken till inflammationerna.

– Immunsystemets reaktion i de här fallen kan liknas vid att slå ihjäl en fluga med en slägga i stället för med en flugsmälla.

Därför rekommenderar professor Schönhofer rökare att låta vaccinera sig precis som personer med astma och kronisk bronkit alltid får rådet att göra.

Källa: Der Stern, 27 oktober 2011

Läs vidare