På hemväg från disputationsakten på Karolinska Institutet, där barnkardiologen Felicia Nordenstam presenterade sina undersökningar, uppfylls jag av glädje över de faktiska framgångarna i vårt arbete att minska tobaksbruket och förbättra folkhälsan. I det här fallet gäller det hur våra allra minsta påverkas av moderns snusning under graviditet.

De förändringar i fostrets hjärt- och kärlfunktion – som kan registreras redan under graviditeten – står kvar ännu i 5-6-årsåldern i en form som kan innebära en risk för hjärt-kärlsjukdom senare i livet.

Snusning kan vara mindre skadlig än rökning för modern – men det står klart att snusning inte är mindre skadlig än rökning för fostret. Nordenstams rekommendation är därför klockren: att avstå från alla former av tobak och nikotinprodukter under graviditeten.

Trots många decenniers snusande – och en ökande alltmer förenklad och bagatelliserande argumentation från tillverkare, marknadsförare, nikotinberoende snusare och liberala politiska krafter – så får vi alltså här ytterligare en indikation på att snus har allvarliga hälsoeffekter med risk att påverka individens vuxna liv.Flera tusen foster exponeras för nikotin varje år. En starkare tobakspolitik borde kunna skydda våra minsta (blivande) medborgare bättre! En förebyggares våta dröm är att politiken och relevanta beslutsfattare börjar lyssna mer på folkhälsans företrädare och forskare än på nikotinindustrins ekonomiska intressenter.

Eller vad säger ministern: hur många exponerade foster är lagom för politiken? Felicia Nordenstam säger noll!

/Göran Boëthius, förebyggare

Läs studien: Perinatal snus exposure and cardivascular function in the child 

Läs vidare