Åtgärderna, som beskrevs för det nederländska parlamentet den 23 juni, syftar till att göra produkterna mindre attraktiva för ungdomar. Enligt forskning från den holländska missbrukskliniken Trimbo har 27 procent av 12–16-åringarna använt e-cigaretter, liksom 44 procent av studenterna på högre utbildningar. Bevisen ökar för att e-cigaretterna håller på att bli en inkörsport för tobaksbruk, enligt Trimbo. Särskilt smakerna är attraktiva för unga, liksom de låga kostnaderna.

”Dessa nya insikter bekräftar att den rökfria generationen vi arbetar för måste också vara en e-cigarettfri generation”, sa ungdomshälsoministern Paul Blokhuis till parlamentet, enligt tidningen.

E-cigaretter med tobaksmak kommer att finnas kvar som ett ”sista hjälpmedel” för att hjälpa de starkast beroende rökarna att sluta, sade Blokhuis.

Lagen väntas komma våren 2021

Enligt uppgifter till Dutch News siktar regeringen på att förbudet mot smaksatta e-cigarettprodukter skulle uppnås genom ny lagstiftning våren 2021.

Nederländerna inför även fler tobakskontrollåtgärder under detta år: Rökning blir förbjuden på alla lekplatser från början av nästa läsår och från 1 oktober får cigaretter och rulltobak endast säljas i standardiserade reklamfria förpackningar.

Även upphettade tobaksprodukter som Philip Morris Internationals Iqos, kommer att regleras och omfattas av samma regler som gäller för andra tobaksvaror, med bland annat åldersgräns och reklamförbud.

Läs vidare