Bland de cancerframkallande ämnen som forskarna funnit i ångan från e-cigaretter finns formaldehyd och acetaldehyd. Formaldehydnivån var betydligt högre än i röken från en vanlig cigarett.

Forskarna analyserade e-cigarettånga med hjälp av en maskin som ”inhalerade” tio gånger femton puffar från varje e-cigarett. Ett av märkena gav formaldehydnivåer som var tio gånger så höga som i vanlig cigarettrök vid så gott som varje testomgång. Ett annat märke gav så höga nivåer ofta, men inte hela tiden.

Forskarna framhåller att e-cigaretter uppenbarligen inte är de ofarliga produkter som många människor tror.

I Japan, liksom i Sverige, faller e-cigaretter som innehåller nikotin under läkemedelslagstiftningen och får inte säljas fritt. Det sker ändå, över internet. Regeringen studerar nu riskerna med e-cigaretter för att få ett underlag till att reglera dem bättre.

I augusti i år uppmanade världshälsoorganisationen, WHO, världens regeringar att förbjuda försäljning av e-cigaretter till barn och ungdomar. WHO beskriver e-cigaretterna som ett allvarligt hälsohot mot unga, som riskerar att bli nikotinberoende, och mot ofödda barn. Det senare beror på alla de negativa hälsoeffekter som kan drabba barnet om mamman använder nikotin under graviditeten.

WHO anser också att e-cigarettrökning bör förbjudas i offentliga inomhusmiljöer.

Läs vidare