Marknaden för e-cigaretter växer snabbt och flera stora tobaksbolag köper nu upp e-cigarettföretag eller startar egen tillverkning av sådana produkter. Även i Sverige syns en allt mer massiv marknadsföring av e-cigaretter och det kommer rapporter om en ökande användning, inte minst bland ungdomar.

Eftersom dessa produkter ännu är relativt nya, saknas till stor del kunskap om deras effekter på hälsa och folkhälsa. Dessa frågor diskuteras livligt, liksom hur e-cigaretter ska regleras i lagen. Tobaksfakta följer denna utveckling, bland annat med stöd av medlemsorganisationen Psykologer mot Tobaks bevakning av dessa frågor. Psykologer mot Tobak, PmT, som organiserar folkhälsovetare, socionomer och beteendevetare, uppdaterar kontinuerligt sin breda och aktuella kunskapssammanställning om e-cigaretter. På PmT:s hemsida hittar du svar på de flesta frågor om e-cigaretter.Kunskapssammanställningen innehåller även länkar till svenska och utländska faktablad och andra informationsbanker på området.

Läs vidare