Center for Environmental Health, CEH, är en ideell organisation som i flera decennier arbetat för att minska användningen av hälsoskadliga ämnen. En av organisationens senaste rapporter handlar om e-cigaretter. Rapporten A Smoking Gun – Cancer Causing Chemicals in E-cigarettes redovisar en storskalig testning av e-cigaretter som CEH genomfört.

Sammanlagt 97 produkter testades. Det handlade om såväl e-cigaretter för engångsanvändning som olika typer av påfyllningsprodukter till e-cigaretter för flergångsanvändning, De köptes februari-juli 2015 hos stora butikskedjor som 7-Eleven och RiteAid och av återförsäljare på nätet. De testade produkterna kom från 24 olika tillverkare, bland andra de stora tobaksbolagen RJ Reynolds och Imperial Tobacco.

Ett oberoende, ackrediterat laboratorium anlitades för att undersöka om produkterna innehöll ämnena formaldehyd och acetaldehyd. Dessa ämnen är cancerframkallande och har även kopplats till medfödda missbildningar och minskad fruktsamhet. Laboratoriet använde testmetoder som efterliknar en konsuments användning av produkterna.

Testresultatet visade att 50 av de 97 undersökta produkterna tillför konsumenten höga halter av en eller båda kemikalierna. 90 procent av tillverkarna hade minst ett märke som överskred Kaliforniens gränsvärden för dessa ämnen. En av e-cigaretterna hade en nivå av formaldehyd som var mer 470 gånger högre än gränsvärdet. Även nikotinfria produkter kunde innehålla höga halter av farliga kemikalier, enligt rapporten.

CEH har tidigare vidtagit rättsliga åtgärder mot e-cigarettillverkare för att dessa inte varnar för nikotininnehållet i produkterna. Nu fortsätter organisationen sitt rättsliga agerande eftersom den hävdar att det strider mot Kaliforniens konsumentskyddslagar att marknadsföra produkter med hälsofarligae ämnen i, utan att varna för dessa.

Läs en pressrelease från CEH.

Läs en artikel i The Guardian om CEH och e-cigaretterna.

Läs vidare