Redan från start blev många förtjusta i Hälsoäventyrets koncept: eleverna, lärarna, föräldrarna, de anställda själva. Ja, även politikerna inom Region Uppsala har alltid värnat om verksamheten. Och entusiasmen har hållit i sig.

Att besöken är uppskattade visar den feedback som eleverna ger. 97 procent av eleverna ger omdömet bra till mycket bra efter att ha varit på Hälsoäventyret, berättar Carina Hesse Bolin, enhetschef. Hon har varit med från start och bubblar av entusiasm när hon berättar historien om Hälsoäventyret.

–Det som är mest roligt är att vi får ett så gott gensvar från barn och unga som vill diskutera livsstilsfrågor, och också att det är så positivt att skolan ser oss som en viktig resurs och stöd. Det har varit fullbokat och kö till oss sedan vi startade, efterfrågan är enormt stor, säger hon.

Kopplar livsstil och hälsa

Till Hälsoäventyret kommer klasser fem dagar i veckan, på för- och eftermiddagen.

–När vi släpper nya tider blir det fullbokat på en halvtimme. Vi har inte behövt marknadsföra verksamheten utåt, men vi gör utskick varje år till rektorer, mentorer och elevhälsa. Vi deltar i konferenser och mässor.

Hälsoäventyrets uppdrag är alltså att sprida kunskap om hälsa och att arbeta med barn och ungdomars värderingar och attityder för att öka förståelsen för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, identitet och miljö. Målgruppen är elever i grundskolan och de olika programmen är anpassade till elevernas ålder och har till syfte att ge kunskap och stärka deras självkänsla så att de själva kan fatta egna beslut avseende sin livsstil.

Fakta varvas med aktivitet

Undervisningen bygger på att fakta varvas med rollspel, gruppövningar och experiment. Till sin hjälp har hälsopedagogerna spännande rekvisita i en lustfylld miljö.

–Övningarna är väldigt handfasta. I tvåan när vi pratar om kroppen får eleverna bland annat pussla ihop ett skelett. I tobaksprogrammet har vi en modell av en cigarrett som representerar en årskonsumtion. Det är ett sätt att förtydliga det vi säger, berättar Carina Hesse Bolin.

Interaktionen mellan hälsopedagogerna och eleverna och eleverna emellan är viktig.

–Vi använder inga böcker, övningarna är praktiska. Det ska vara prat, skratt, lek och allvar. Det underlättar att bygga utifrån glädje, att det ska vara roligt och tillgängligt. Drama är ett sätt att till exempel arbeta med grupptryckssituationer, genom övningarna får de ett verktyg som stärker deras identitet.

Frivilligt att delta

De flesta elever vill vara delaktiga, men inte alla.

–Man behöver inte delta, man kan bara lyssna också. Men de flesta blir engagerade och det är relativt ovanligt att någon inte vill vara med. Det är viktigt att eleverna kan känna sig trygga i gruppen.

–Det finns verkligen behov och intresse hos eleverna att få tillfälle att prata om frågor som berör deras liv utan att det betygssätts. Här får de möjlighet att diskutera med oss hälsopedagoger, en elev kallade oss för ”kompetenta främlingar” vilket är ett gott betyg.

Att övningarna sker på neutral mark är en annan framgångsfaktor.

–Det är en vinst att vi finns i lokaler som inte är kopplade till skolan eller till sjukvården. Det uppskattas både bland skoleleverna och vuxna. Det blir en ny miljö för alla att mötas i.

Figges resa sjösätts

Till Tobaksfria veckan är tanken att den nya hemsidan Figges resa, som har fokus på arbetet för en tobaksfri skoltid, ska sjösättas. Där kommer eleverna få bidra med reflektioner och berättelser kring tobak och tobaksbruk och skolpersonal få stöd i det tobaksförebyggande arbetet.

Eleverna är också med och formar utvecklingen av både gamla och nya program. Genom enkäter och utvärderingar får hälsopedagogerna idéer om vad som fungerar. Nya ämnen kommer till utifrån hur det ser ut i omvärlden.Att få med politiker är en annan viktig sak för att förebygga tobaksbruk. I Uppsala län har man fattat beslut om tobaksfri skoltid.

–Det är positivt att det har fattats beslut för det innebär att vi i vuxenvärlden får styrdokument att arbeta utifrån.

Utmaningar då?
–Det är att det tar tid. Vi har jobbat i många år med tobaksförebyggande arbete, det gäller att inte tappa hoppet, utan hela tiden hitta nya vägar för att nå fram till målet, det vill säga att unga inte ska börja använda tobak. Vi skulle kunna göra mycket mer om det fanns mer resurser. Barnen är vår framtid så det långsiktiga folkhälsoarbetet är viktigt att satsa på men också vara medveten om att det tar tid att få till en förändring och få effekt av det som görs.

Har då Hälsoäventyret lett till att färre unga använder tobaksprodukter?
–Det är svårt att veta. Vi har ett utbildningstillfälle och sedan träffas vi en gång till efter några månader och då får vi feedback. På lång sikt ser vi inom regionen att färre elever provar att röka. Trenden är nedåtgående och vi kan vara en pusselbit i det.

Elevernas egna tips för tobaksfrihet

• Att aldrig börja!
• En lektion på Hälsoäventyret motiverade mig ännu mer sen innan och fick mig att tänka till!
• Att föräldrar ska vara tydliga och säga nej
• Förbjuda det helt
• Sluta vara med kompisar som röker eftersom grupptryck är en stor påverkan
• Man kan höja priser och åldersgräns vid köp av tobak


FaktaHälsoäventyret

• Hälsoäventyret startade som ett projekt 2001 och är en fast verksamhet i Region Uppsala sedan 2004.
• Region Uppsala är huvudman, men Hälsoäventyret samfinansieras med flera av länets kommuner.
• Hälsoäventyret finns i Håbo, Tierp, Östhammar, och Knivsta. Under 2019 kommer Hälsoäventyret i Uppsala att byggas upp.
• De nio anställda är utbildade hälsopedagoger och tar emot cirka 4000 elever per termin. Besöken är kostnadsfria.
• Ämnena som tas upp är Kroppen i årskurs 2, Sömn, stress och mobiltelefoner i årskurs 4, Tobak, som har funnits med sedan starten, i årskurs 6, Alkohol i årskurs 7, och Sex, kärlek och relationer i årskurs 9.
• Hälsoäventyret har också anpassade program för elever med särskilda behov och nyanlända.

Hälsoäventyrets webbplats

Liten film om Hälsoäventyret i Knivsta

Foto:Hälsoäventyret (Malin Sohlberg)

Läs vidare