Allmänheten behöver få tydlig information för att kunna följa den nya lagen om rökfria utemiljöer som infördes 1 juli. Tobaksfakta har noterat att de skyltar som ska visa var det är rökförbud inte alltid speglar lagen eftersom de på många ställen bara visar att det är förbjudet att röka traditionella cigaretter. I Hässleholm tog man tag i frågan i god tid för att säkerställa att medborgarna skulle ha rätt information. Inför lagens införande bildade man en arbetsgrupp med bland annat Vidar Albinsson, hälsostrateg i kommunen, som tillsammans med kommunikationsavdelningen tog fram skyltar som tydligt visar att förbudet inte bara handlar om traditionella cigaretter, utan också e-cigaretter och vattenpipa.

Se skyltarna här 

Ett annat gott exempel är en flyer som Vidar Albinsson, Johanna Reuterving Smajic från Tandvård mot Tobak (TmT) och Suzanne Bengtzon från VISIR tog fram för att skapa förståelse för varför staten lagstiftar om förbud. Den delades bland annat under ut på Visbys gator under Almedalsveckan för att sprida information om att det gäller hälsa och hänsyn. Sprid den gärna för att öka allmänhetens kunskap kring syftet med lagstiftningen.

Se flyern här 

 

Läs vidare