Det sade Deborah Arnott, generalsekreterare för den brittiska tobaksförebyggande organisationen Action on Smoking and Health, ASH, vid en konferens om EU:s planerade spårningssystem för tobaksprodukter.

Konferensen vid EU-parlamentet i Bryssel arrangerades av nätverksorganisationen Smoke Free Partnership. Företrädare för frivilligorganisationer – bland andra Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – runt om i EU deltog.

Bakgrunden är att EU ska införa ett system för märkning och spårning av tobaksprodukter som ska förebygga illegal handel med tobak. Målsättningen är att varje förpackning ska få en unik kod och att det när som helst ska kunna gå att spåra var i leverantörskedjan förpackningen befinner sig.

Den internationella tobakskonventionens partsländer har utarbetat ett särskilt protokoll om åtgärder mot illegal tobakshandel. EU samt även sex av dess medlemsländer har ratificerat protokollet. Det träder i kraft när ytterligare 13 länder ratificerat.

För EU:s del är det inte bara tobakskonventionens protokoll mot illegal handel utan även det nya tobaksproduktdirektivet som kräver ett system för märkning och spårning av tobaksprodukter. Enligt planerna ska de övergripande besluten om systemets utformning fattas under 2017 och systemet ska vara i gång i mitten av 2019.

Det som nu oroar de tobaksförebyggande organisationerna är kraftfulla framstötar från tobaksindustrin. Tobaksindustrin har utvecklat ett eget spårningssystem kallat Codify och vill att EU ska använda detta. Industrin gör nu stora ansträngningar för att övertyga EU:s beslutsfattare om de stora tekniska och ekonomiska fördelarna med att använda Codify i stället för att ta fram ett helt nytt system.

Frivilligorganisationerna framhåller att det är av yttersta vikt att spårningssystemet är helt oberoende av tobaksindustrin.

– EU är den första regionen i världen som utvecklar ett transnationellt märknings- och spårningssystem för tobaksprodukter. Det kan ge möjlighet att kontrollera tobakssmuggling mycket mer effektivt än i dag, sade Deborah Arnott från brittiska ASH.

– Men systemet måste vara helt och hållet oberoende av tobaksindustrin, som alltför länge har tillåtit sina cigaretter att bli smugglade. Ett gammalt talesätt säger att man inte ska låta räven vakta hönshuset. Det har aldrig varit mer sant än när det gäller en industri med blod på sina händer, en industri vars produkter dödar miljontals människor.

Läs vidare