Studierna gjordes av två professorer vid Zürich universitet. Deras arbete både finansierades och förhandsgranskades av PMI före publiceringen. Någon oberoende expertgranskning har inte förekommit.

Nu kräver en grupp internationella forskare att Zürich universitet tar bort studierna från sin hemsida. En ledande brittisk forskare anser att samarbetet med PMI ”fläckat universitetets goda rykte”.

De studier det handlar om är en som granskar andelen rökare i åldersgruppen 14-17 år och den andra andelen vuxna rökare.

Forskarna undersökte i vilken takt rökningen minskat under senare år i de båda grupperna och kom fram till att den årliga, genomsnittliga minskningen var 0,44 procentenheter för de unga och 0,48 för de vuxna.

Forskarna fann att den minskningen stod sig även under det första året med standardiserade paket. Om de standardiserade paketen haft avsedd effekt borde minskningen varit större, var tanken.

Någon plötsligt ökad minskning har emellertid de australiska lagstiftarna inte räknat med. Även två år är för kort tid för att kunna mäta den fulla effekten.

De nuvarande minskningarna av andelen rökare är ett resultat av ett brett register av tobakspreventiva åtgärder under många år.

Det är inte bara taktiken med den minskande rökningstrenden som får kritik, utan minst lika mycket det statistikvetenskapliga upplägget.

I ett brev till rektorn för Zürich universitet räknar Pascal Diethelm, ordförande i den tobakspreventiva schweiziska organisationen OxyRomandie, upp sju allvarliga felaktigheter i studierna. Var och en av dessa räcker för att ogiltigförklara hela undersökningarna, säger han till tidningen The Guardian.

Han anser att felaktigheter av rent kommersiella skäl fått ersätta fakta.

Tobacco Control

Läs vidare