I veckan hölls en lunchdebatt om revideringen där företrädare för tobaksodlarna respektive tobakspreventiva organisationer framförde sina motstridiga åsikter. Hälsokommissionär Dalli var tydlig:

”Tobakspreventiva åtgärder är till för att rädda liv, inte för att göra livet svårare för odlarna. Enligt min åsikt är den största kostnaden de hälsoskador som tobaken orsakar. Odlare vill försvara sina grödor, Industrin vill skydda sina affärer. Beslutsfattare måste skydda människors hälsa.”

Från början var det meningen att revideringsförslaget skulle läggas fram i slutet av det här året. En remissrunda påbörjades i höstas och resulterade bland annat i 80000 svar som gav röst åt tobaksindustrins ståndpunkter. Den svenska tobaksindustrin arbetar med intensiv lobbying för att få EU att häva sitt snusförbud och har fått draghjälp av den svenska regeringen. (Detta samarbete strider enligt Tankesmedjan Tobaksfaktas bedömning klart mot den internationella Tobakskonventionens artikel 5.3 som säger att regeringar inte ska främja tobaksindustrin.)

De förändringar av tobaksdirektivet som diskuteras är bland andra strängare regler om hälsovarningar och paketens utformning, förbud mot smaktillsatser och att reglera tillgängligheten av tobak hårdare.

Källa: Europolitics

Läs vidare