De förändrade reglerna innefattar, som Tobaksfakta tidigare redovisat, bland annat strängare krav på märkning på tobakspaket, att cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak förbjuds och strängare regler kring vissa hälsofarliga tillsatser. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns nu en uttömmande lista med de nya regler som myndigheten arbetar med.

Läs vidare