Vad vill våra riksdagspartier göra åt detta? Det har Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – undersökt. Vi frågade riksdagspartierna om deras inställning till de åtgärder som WHO:s tobakskonvention uppmanar alla länder att genomföra, bland mycket annat exponeringsförbud för tobaksvaror, standardiserade förpackningar och fler rökfria miljöer. Vi har även frågat om partierna vill sätta ett slutdatum för rökningen i Sverige.

Partiernas svar redovisar vi i den nya foldernVal 2014. Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?Foldern kommer att spridas på olika sätt över hela Sverige inför valen i september.

Du kan ladda ned foldern som pdf fil här.

Vill du beställa foldrar? Skicka ett mejl till sara.sanchez@tobaksfakta.se!

Läs vidare