Det säger figuren Figge (se bilden) som hjälper tobaksförebyggarna i Uppsala län att rikta extra fokus mot länets stora satsning för tobaksfri skoltid. Under vecka 47, Tobaksfria veckan, uppmärksammas satsningen bland annat med hjälp av ett utskick till länets skolor som får en Figgeryggsäck packad med intressant material.

Figge har tagits fram av Hälsoäventyret inom Region Uppsala tillsammans med ungdomar. Figge ska hjälpa till att synliggöra barns rätt till en hälsofrämjande skolmiljö, en miljö fri från tobak.

Alla länets cirka 180 skolor får nu ett skolpaket med material som baseras på aktuell forskning och goda exempel på hur skolor kan arbeta med att få en tobaksfri skoltid. Varje paket innehåller material till elever, skolpersonal och föräldrar, skyltar med ett främjande budskap, klistermärken, kuddar med Figge och posters. Det finns även en särskild webbplats som stöd i det tobakspreventiva arbetet, www.figgesresa.se.

– Det är barn och unga, inte vuxna, som börjar använda tobak. Man kan säga att fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under tonåren. Börjar man inte då så kommer man med största säkerhet förbli tobaksfri livet ut, säger Carina Hesse Bolin, enhetschef för Hälsoäventyret.

– Skolan kan verkligen göra skillnad. Vi hoppas att Figge-materialet ska komma till användning, både under tobaksfria veckan och framöver, säger Carina Hesse Bolin.

Arbetet för tobaksfri skoltid i Uppsala är ett mångårigt samverkansprojekt. De som samarbetar är länsstyrelsen, Hälsoäventyret i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län, länets kommuner, yrkesföreningar mot Tobak, Uppsala universitet/U-fold och Astma- och allergiföreningen i Uppsala län.

I augusti 2016 undertecknade Regionförbundets styrelse, som bestod av Uppsala läns samtliga kommunstyrelsers ordföranden och dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, en avsiktsförklaring om att verka för att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Arbetet för en tobaksfri skoltid är också utsett som ett prioriterat område för samverkansinsatser för bättre hälsa bland länets barn och unga och lyfts fram som en prioriterad insats i strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel för Uppsala län. Dessutom ses arbetet som en del av åtgärderna för att nå målsättningen Rökfritt Sverige 2025.

Figge och webbplatsen ska ge extra draghjälp i arbetet. till hjälp för att nå ut bredare med information och diskussion om tobaksfri skoltid. Där finns information och uppmaningar riktade till elever, till skolpersonal, föräldrar och till politiker/beslutsfattare. På webbplatsen har Figge också en blogg och tanken är att unga och vuxna på skolor runt om i länet via den ska kunna rapportera om sina lokala arbeten med tobaksfri skoltid.

– Dels gör Figge en resa bland skolorna, och dels gör skolorna en resa mot tobaksfri skoltid! säger Anna Haid,ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

Under 2018 kommer även ett begränsat antal skolor i länet att kunna få forskningsbaserat metodstöd för att utveckla arbetet för tobaksfri skoltid, berättar Anna Haid:

– Vi hoppas få fram några skolor som vill lite mer och som sedan kan fungera som goda exempel.

Läs vidare