Det har visat sig att det kan finns ett samband mellan rökning och covid-19. Att sluta röka därför en viktig åtgärd för att minska risken i samband med insjuknande. Det gäller alla typer av inhaleringsprodukter, det vill säga traditionella cigaretter, e-cigaretter, heat-not-burn och vattenpipa.

Både unga och äldre har mycket att tjäna på att sluta röka nu, eftersom kroppen börjar reparera sig direkt efter ett rökstopp. Att sluta kan också innebära en känsla av att få lite kontroll i den situation vi nu har i samhället där många blir sjuka, eftersom det är ett sätt att påverka din egen hälsa.

Att sluta röka kan kännas svårt och därför är det viktigt att få stöd att klara av ett rökstopp. Nedan finns tips på var du kan vända dig för att få det stöd du behöver.

Sluta Röka Linjen
En kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta med tobak. Du kan få samtalsstöd  via telefon och chatt. Även närstående som vill ha vägledning för att stötta någon som vill sluta kan höra av sig. Sluta Röka Linjen erbjuder stöd på flera språk.
Sluta Röka linjens hemsida
Broschyr om att sluta röka
Kontaktuppgifter finns här

Tobakshjälpen
Region Jönköping har utvecklat ett digitalt hjälpmedel som innebär att du kan få vägledd behandling via nätet. Behandlingen ger dig möjlighet att tillsammans med en tobaksavvänjare göra en plan utifrån dina behov och möjligheter. Tobakshjälpen kan användas av medborgare i alla regioner i Sverige. Kontakta din vårdcentral för att få tillgång till programmet.
Här kan du läsa mer

Appen Rökfri
1177 har en app som ger dig stöd att sluta röka. Du får hjälp att hitta strategier och en virtuell coach ger dig kontinuerligt konkreta tips och råd.
Läs mer här

Min nikotinfria resa 
Ett digitalt stöd- och behandlingsprogram. Min nikotinfria resa är en digital tjänst som ingår i 1177 Vårdguidens utbud. Behandlingen sker på nätet och består av information, bilder, film- och ljudklipp. Kontakta din vårdcentral för att få tillgång till programmet.
Läs mer här

Stödmaterial för dig som vill sluta
Psykologer mot Tobak har samlat mycket material som kan ge dig stöd att klara av ett rökstopp.
Här hittar du materialet

Ung och vill sluta röka?
På UMO finns information för dig som vill sluta röka, och tips om var du kan vända dig.
Läs mer här

Material för dig som i din yrkesroll möter människor som vill sluta
Psykologer mot Tobak har samlat material för de som arbetar med att ge stöd vid rökstopp. I det läget som är nu kan även andra yrkesgrupper behöva information om hur man bäst ger stöd vid rökstopp. Här finns bland annat vägledningsmaterial för stöd till grupper med annat modersmål än svenska.
Här hittar du materialet

Läs vidare