Andra, reviderade, upplagan

Den är världens första internationella konvention om en folk- hälsofråga och den har hjälpt till att förändra synen på tobaksfrågan. Tack vare tobakskonventionen – the WHO Framework Convention on Tobacco Control – förstår vi i dag fullt ut att tobaksfrågan handlar om politik. Och inte bara om hälsopolitik utan även om politiska beslut när det gäller bland annat utbildning, samhällsekonomi och sociala frågor.

Tobakskonventionen trädde i kraft 2005 och sedan dess har mycket hänt. I den här skriften ger vi en aktuell bild av tobakskonventionen och arbetet med att genomföra den i Sverige och andra länder i hela världen.

Läs vidare