• Tobak produceras av mycket lönsamma multinationella bolag och dödar miljontals människor i världen varje år.
  • Produktionen av tobak till alla typer av tobaksprodukter, t.ex. cigaretter och snus, bygger på barnarbete, skuldslaveri och skogsskövling i fattiga länder.
  • Tobak skapar beroende som kan göra att användaren fortsätter trots vetskapen om att det är livsfarligt.
Läs vidare