– en genomgång av forskningsläget 2018. En rapport från VISIR.

Även om de allra flesta känner till rökningens negativa hälsoeffekter, är tobaksindustrins negativa effekter i övrigt mer okända. Detta trots att tobaksindustrin har negativ påverkan på snart sagt alla FN:s hållbarhetsmål.

Tobakskonsumtion inte kan reduceras till att ses som ett individuellt hälsoproblem, utan måste ses som ett problem för hela pla­neten. Genom att tydliggöra tobaksindustrins nega­tiva miljö­ och klimatpåverkan kan också nya grupper förmås att inte börja röka, och rökare förmås att sluta.

Läs vidare