Elektroniska cigaretter har länge sålts i vårt land utan någon särskild lagreglering. Det är mycket positivt att det nu finns ett lagförslag om en lag om e-cigaretter, som ska börja gälla hösten 2016. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – anser dock att den föreslagna lagstiftningen om e- cigaretter i Sverige på flera sätt är alltför svag. Vi anser att ytterligare regler och åtgärder krävs för att skapa en reglering av e-cigaretterna som verkligen skyddar våra barn.

Det här underlaget beskriver hur vi anser att lagstiftning och andra insatser bör utformas när det gäller e-cigaretter.

Läs vidare