svensk översättning av Tobaksfakta

“Global tobakskontroll kan och bör vara den främsta drivkraften”

Detta är den slutsats som en av världens mest framstående institutioner för politiska studier, the Center for Strategic and International Studies, drar i sin analys av möjligheterna för FN:s toppmöte om icke-smittsamma sjukdomar (19-20 september 2011) att lyfta frågor om dessa sjukdomar på global nivå.

Många av världens mest kunniga vetenskapsmän, viktiga frivilligorganisationer och folkhälsoarbetare i låg-, medel- och höginkomstländer är redan engagerade i att sammanställa data och föreslå prioriterade insatser för att skapa omedelbara och hållbara framsteg.

Partskonferensen, Tobakskonventionens styrorgan, framhöll betydelsen av NCD-toppmötet vid sitt senaste möte och uppmanade den internationella gemenskapen att påskynda genomförandet av Tobakskonventionen och mobilisera ytterligare utvecklingsstöd för att begränsa tobakskonsumtionen.

Läs vidare