Stödet för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 växer. Fler och fler myndigheter, organisationer och företag ställer sig bakom förslaget.
Vill din organisation också vara med? I den här foldern får du information om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och om vad det innebär att stödja satsningen. Vad betyder stödet från din organisation för våra barns möjligheter till en tobaksfri framtid? Och vilken nytta kan organisationen själv ha av att ta ställning i tobaksfrågan?

Läs vidare