En rapport om ungas attityder till rökning. A non smoking generation.

Den undersökning som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att ta reda på allmänhetens inställning till rökning. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 010 webbintervjuer under perioden 4-20 maj 2018, varav 400 inter- vjuer har genomförts med målgruppen 14-18 år. Deltagarfrekvensen var 61 procent.

page2image2701023104

Läs vidare