För att sprida kampanjen ”Minskat tobaksbruk –  en insats för en hållbar planet” har Tobaksfakta och Läkare mot Tobak tagit fram en animerad film som visar hur hela tobakskedjan, från odlingen till avfallet, påverkar vår planet negativt.

Filmen kan bidra till att media, allmänhet, politiker och beslutsfattare på ett lättillgängligt sätt får ökad kunskap om att minskat tobaksbruk är en större fråga än individers hälsa och samhällsekonomi. Läs mer om kampanjen här.

Läs vidare