Organisationen VISIR – Vi Som Inte Röker – har tagit fram en broschyr som tydliggör skadorna med alla former av nikotin.

 

 

Läs vidare