Tobaksindustrins intressen kolliderar brutalt med de globala folkhälsointressena på alla områden. Varje år dör nära sex miljoner människor på jorden av tobaksrök. Om nuvarande trender står sig beräknas dödssiffrorna stiga till sju miljoner år 2020 och åtta miljoner 2030. Samtidigt säljer tobaksbolagen cigaretter för 300 miljarder dollar per år, motsvarande 1 980 miljarder svenska kronor. Av all den tobak som säljs är 96 procent cigaretter.

Läs vidare