Ingen produkt i världen handlas illegalt i så stor skala som ci- garetter. Det orsakar stora problem eftersom insatser avsedda att minska rökningen för att rädda människors hälsa och liv undermineras. De olagliga cigarretterna är billigare och köps därför främst av ungdomar och låginkomsttagare. Regeringar går miste om miljarder i skatteintäkter.

Läs vidare