Sedan den 20 maj 2016 är det förbjudet att ange halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid på förpackningar med tobaksvaror. Samma regel gäller, enligt ett nytt tobaksproduktdirektiv, i hela EU. Förbudet infördes dels för att tobaksbolagens uppgifter på grund av manipulering var missvisande, och dels för att blotta förekomsten av sådana innehållsdeklarationer fick många konsumenter att tro att vissa cigaretter är mindre skadliga.

Läs vidare