bok, 160 sidor

Antalet rökare i Sverige har halverats sedan början av 1980-talet. Det innebär att 500 000 människor sluppit dö i förtid av de sjukdomar som rökningen orsakar. Framgången är resultatet av ett målmedvetet och uthålligt tobaksförebyggande arbete där Margaretha Haglund och Paul Nordgren betytt mest i sina nationellt ledande positioner, först på Socialstyrelsen och sedan på Folkhälsoinstitutet. Den här skriften har tillkommit för att hedra dem och övriga i den krets som deltagit i kampen och för den vidare till ett tobaksfritt samhälle.

Läs vidare