Nikotinets effekter på kroppen

Nikotin är det starkt beroendeskapande ämnet i tobaksprodukter och så kallade tobaksfria produkter, som vitt snus. Allt mer forskning visar att nikotin har skadliga effekter på hälsan.

Nikotin finns också i läkemedel för tobaksavvänjning.

Läs vidare