Riktlinjerna till denna artikel slår fast att alla inomhusmiljöer skall vara till hundra procent rökfria, utan tillåtelse att inrätta rökrum. Ur ett barnrättsperspektiv är en fullständig implementering och kontinuerlig uppföljning av denna artikel mycket viktig.

Läs vidare