Elektroniska cigaretter, eller e-cigaretter, har funnits sedan början av 2000-talet. I USA har de snabbt blivit populära som ett sätt att sluta röka eller dra ned på sin rökning. Även i Sverige har marknadsföringen av de elektroniska cigaretterna varit framgångsrik. De köps här framför allt via Internet.

En e-cigarett liknar en vanlig cigarett till form och färg. Den är ofta tillverkad rostfritt stål. I e-cigaretten sätts en patron som innehåller en vätska med olika kemikalier, smakämnen och nikotin, men inte tobak (det finns även nikotinfria varianter). Intill sitter en batteridriven anordning, som genom upphettning omvandlar vätskan till ånga. Man andas in ångan med nikotin och blåser ut den som ”rök”.

Ännu saknas tillräcklig vetenskaplig kunskap om e-cigaretternas säkerhet och hur effektiva de är som rökavvänjningsmedel. I dagsläget rekommenderas de inte av svenska experter på tobaksavvänjning. I USA är Food and Drug Administration, FDA, tillsynsmyndighet och har ifrågasatt kvalitetskontrollen av e-cigaretterna.

Vissa länder har förbjudit dem, medan andra ännu tvekar om hur e-cigaretterna ska behandlas. Den enda svenska myndighet som hittills fattat något mer bestämt beslut om dem är Läkemedelsverket. Verket har läkemedelsklassat själva patronerna till e-cigaretterna, om de innehåller nikotin. Och eftersom ingen sådan produkt ännu är godkänd som läkemedel i Sverige eller EU så är nikotinpatronerna idag förbjudna i vårt land, vilket inte hindrar en omfattande försäljning över webben.

Konsumentverket, den myndighet som har hand om många produktsäkerhetsfrågor, hänvisar till pågående diskussioner inom EU om hur e-cigaretterna ska bedömas. Så sent som den 10 februari i år hade EU-kommissionens direktorat för hälso- och konsumentfrågor (SANCO) ett möte med medlemsländernas myndigheter som utövar tillsyn över konsumentprodukter (Consumer Safety Network, CSN). E-cigaretter stod på dagordningen. Omkring hälften av EUs länder ser e-cigaretten som en medicinsk produkt, andra anser att det är en ”leisure”-produkt (ungefär fritidsprodukt/njutingsmedel). Under den pågående revideringen av tobaksdirektivet överväger kommissionen att ta med e-cigaretter i direktivet. Inget medlemsland verkar ännu ha gjort någon marknadskontroll och det är oklart vad man ska testa produkten mot för krav.

– Även i Sverige har en diskussion inletts om vilken myndighet som ska utöva tillsynen. Produkten ligger i skärningspunkten för flera myndigheter, konstaterar Åsa Persson, jurist vid Konsumentverket i Karlstad.

En svensk myndighet som reagerar över rapporten om den exploderande e-cigaretten i Florida är Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller säkerheten för produkter som drivs av elektricitet.

– Batterier ska givetvis vara säkra och inte explodera. Detta gäller för alla produkter, men en explosion är givetvis extra obehaglig om man har produkten i munnen, framhåller Karl-Hugo Hult, avdelningschef vid Elsäkerhetsverket.
– Vi har inte fått några indikationer på att något liknande skett i Sverige och har inte testat några e-cigaretter inom ramen för vår marknadskontroll. Vi överväger nu att analysera riskerna med batteri och laddare till denna produkt. Vi kommer också att bevaka produkten fortsättningsvis och följa hur andra myndigheter inom Sverige och EU hanterar detta.

Läs mer om elektroniska cigaretter på Psykologer mot Tobaks hemsida.


Länk till TV-sänt nyhetsinslag om den exploderande e-cigaretten i Florida.

Läs vidare