Följande personer ingår i expertgruppen:

Berthels, Henrik                        Konsumentenheten, Finansdepartementet
Eriksson, Hanna                        Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet
Milton, Zandra                          Rättssekretariatet, Socialdepartementet
Rosén, Elsa                                 Kemikalienheten, Miljödepartementet
Hedge, Emma                            Konsumentverket
Jones, Ellen                                Folkhälsomyndigheten
Nordquist, Lena                        Kommerskollegium

Det är Ingeborg Simonsson som är utredare kring dessa tobaksfrågor. Meningen är att ”säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter och, vid behov, tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror”.

Regleringen ska göras på produkter som idag finns i Sverige men även gälla nya produkter som liknar tobak och som kan komma att finnas i framtiden. Förslaget ska utgå ifrån att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av dessa produkter.

I uppdraget tar man även upp eventuella kontakter med tobaksindustrin: ”Vid kontakter med representanter för tobaksindustrin ska särskilt Sveriges skyldigheter enligt artikel 5.3 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll respekteras.”

Läs mer om uppdraget

 

 

Läs vidare