Hon kritiserade inte bara försöken att få exportförbudet för svenskt snus hävt i EU. Kritiken var också skarp mot regeringens avsaknad av ambitioner att leva upp till de tobakspolitiska åtgärder som Sverige åtagigt sig genom att ratificera Världshälsoorganisationens konvention för tobakskontroll.

Det är nu 172 länder som har anslutit sig . Av dessa har Sverige, tillsammans med Japan och Kina, gjort minst för att tillämpa konventionens innehåll

– Snus är inte viktigt utanför Sverige, sa hon. Ingen regering i EU-länderna utanför Sverige vill ha snus, inte vanligt folk heller. Och varför skulle vi ha det? Det är förbjudet. Vi uppskattar att det är förbjudet.

Den enda regering som arbetar för att få förbudet hävt är den svenska, som för en politik som direkt sammanfaller med Swedish Matchs och Philip Morris intressen. Dessa två bolag har ju ett nära samarbete.

Det svenska folket skulle inte tjäna någonting på om regeringen lyckades få snuset frisläppt inom EU.

Snuset är inte hälsosamt. Jag har sett några av de rapporter som försöker ge sken av det och som regeringens stöder sig på. Arbetet med de rapporterna har varit slöseri med pengar.

Om Sverige vill introducera en hälsopolicy för Europa och övriga världen, så måste det vara något som bygger på samlad erfarenhet från många håll, något som vi vet fungerar.

Vore Sverige en ledande kraft när det gäller folkhälsa då skulle vi lyssna och ta till oss av det. Men så är inte fallet och när det gäller tobakspolitik är det för närvarande ett av de sämsta länderna i världen. Det beror på att landet har samma politik som tobaksindustrin, så varför skulle vi lyssna på Sverige. Det vore löjligt.

Vi i Europa förstår inte varför det skulle vara så angeläget att kunna köpa snus.. Och när jag säger vi menar jag inte bara folkhälsokretsar och personer engagerade i tobaksförebyggande arbete, utan även de andra regeringarna. Ingen vill ha snus.

Snusandet är en speciell kultur i Sverige, men i Europa tycker vi att det är äckligt. Jag kan inte föreställa mig att en fransk kvinna skulle vilja stoppa en påse med snus innanför överläppen. Nej, vi vill inte ha det.

Carl-Olof Rydén

Läs vidare