– Om vi har tur kan vi ha ett nytt tobaksproduktdirektiv färdigt före jul, sade Linda McAvan (S), EU-parlamentets huvudansvariga för arbetet med detta direktiv, vid en presskonferens.

Tisdagens omröstning i parlamentet gällde dels huvudförslaget från Linda McAvan och dels ett par hundra ändringsförslag. Resultatet av denna omfattande röstningsprocess innebär bland annat att hälsovarningarna på tobak kommer att bli större. EU-parlamentet vill att varningsbilder och –texter ska täcka 65 procent av tobaksförpackningarnas yta. Det är mindre än de 75 procent som EU-kommissionen ursprungligen föreslog, men mer än de 50 procent som tobakslobbyisterna på senare tid försökt övertyga parlamentarikerna om. Varningar bör även finnas på paketens ovansida, anser parlamentet. Beträffande hälsovarningarnas storlek är parlamentet och ministerrådet överens.

– Att vi får större varningar på paketen är ett stort steg framåt och en seger över tobaksindustrin som också slagits för att varningarna inte ska finnas på ovan- utan på undersidan, sade Linda McAvan.

Parlamentet är enigt med rådet om att inte förbjuda slimcigaretter (extra tunna cigaretter), men förespråkar regler om att cigarettpaket måste vara platta och innehålla minst 20 cigaretter. På så vis försvinner möjligheten att designa läppstiftsformade paket och liknande kreativa marknadsföringsknep.

När det gäller smaktillsatser i tobak går parlamentet inte lika tufft fram som ministerrådet. Medan ministrarna vill förbjuda smaktillsatser, föreslår parlamentet att smakerna ska fasas ut under tre år och att industrin ska få åtta år på sig att fasa ut mentholsmaker. Dessutom vill parlamentet göra en lista över tillåtna smaktillsatser i bestämda koncentrationer medan ministerrådet vill ha smakpaneler som ska avgöra om en tillsats ska tillåtas eller ej.

– Jag skulle ha föredragit ett omedelbart förbud mot alla smaktillsatser för att skydda barn och ungdomar från att lockas in i tobaksbruk, men först efter förhandlingarna med ministerrådet vet vi hur regleringen av smaker slutligen blir, sade Linda McAvan.

–Rådet och parlamentet är överens om att tobak med frukt-, godis- och mentholsmaker ska bort från marknaden, men vi måste diskutera hur det ska gå till.

Liksom ministerrådet anser parlamentet att Sverige på egen hand ska få bestämma om smaktillsatser i snus. Snuset kommer alltså inte att beröras av smaktillsatsreglerna i tobaksproduktdirektivet.

– Den fråga där parlamentet och ministerrådet står längst ifrån varandra är hur e-cigaretterna ska regleras. Rådet har tidigare uttalat att e-cigaretter bör regleras som läkemedel, men parlamentet röstade i dag för att e-cigaretter ska ses som tobaksprodukter, förklarade Linda McAvan.

– På denna punkt måste vi kompromissa. Positivt är i vart fall att vi äntligen får en reglering av e-cigaretterna.

Parlamentet röstade även för ett spårningssystem som ska förhindra illegal tobakshandel genom att produkterna märks på ett speciellt sätt.

Med röstsiffrorna 560 mot 92 fick Linda McAvan EU-parlamentets mandat att inleda förhandlingar med ministerrådet.

Läs vidare