• Alla cigarettpaket och paket med rulltobak måste ha hälsovarningar där text och bild kombineras. Hälsovarningarna ska täcka 75 procent av både fram- och baksida på paketet. Det får inte finnas någon reklam på paketen. Dagens information om tjära, nikotin och kolmonoxid anses missledande och ska ersättas med information på sidan av paketet som säger att tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen. Kommissionen framhåller också att medlemsländer om de vill får gå längre och införa helt standardiserade cigarettpaket, så kallad plain packaging.
  • Förbudet mot snus behålls, liksom Sveriges undantag från detta förbud. Kommissionen framhåller att snus är beroendeskapande och har negativa hälsoeffekter. I remissomgången om direktivets revidering var majoriteten av medlemsländerna motståndare till att ta bort snusförbudet. Även Statens folkhälsoinstitut i Sverige vill behålla EUs snusförbud.
  • Alla rökfria tobaksprodukter måste ha hälsovarningar på förpackningens fram- och baksida.
  • Smaktillsatser som helt förändrar produktens smak – ”characterising flavours” – förbuds i såväl cigaretter och rulltobak som i rökfri tobak. Detta gäller även mentol. Man får använda små mängder av vilken smaktillsats man vill så länge smaken inte tar över och tobakssmaken försvinner. En testpanel ska ha i uppgift att avgöra vilka produkter som har tillåtna respektive förbjudna smaksättningar. Kritiker har redan invänt att förslaget är för otydligt på denna punkt och efterlyser konkreta förbud mot utpekade smaker.
  • När man lanserar nya tobaksprodukter måste detta anmälas i förväg.
  • Direktivet föreslås bli utvidgat till att omfatta även produkter som inte bygger på tobak men innehåller nikotin. Om nikotinhalten ligger under en viss nivå ska produkten få säljas fritt, men med hälsovarningar på. Är nikotinhalten högre, ska produkten bara kunna säljas om den registreras som läkemedel. Även örtcigaretter måste ha hälsovarningar, enligt förslaget.
  • Nya regler föreslås för internetförsäljning av tobak för att förhindra försäljning till barn och ungdomar.
  • Ett märkningssystem föreslås i syfte att förhindra illegal tobakshandel.

I samband med att förslaget antogs framhöll hälsokommissionär Tonio Borg att det är viktigt att få fram en skärpning av Tobaksproduktdirektivet:

– Siffrorna talar för sig själva: tobak dödar hälften av sina användare och är starkt beroendeskapande. Sjuttio procent av rökarna börjar innan de fyllt 18, därför vill vi med vårt förslag göra tobak mindre attraktivt för unga människor.

– Konsumenterna ska inte bli lurade. Tobaksprodukter ska se ut och smaka som tobaksprodukter. Det här direktivförslaget syftar till att förhindra att paketens design och smaktillsatser används som stratefier för marknadsföring.

Nästa steg i EUs beslutsprocess på vägen till ett nytt tobaksproduktdirektiv är att förslaget ska diskuteras i EU-parlamentet och ministerrådet. Det kan komma att bli antaget under 2014 och börja gälla tidigaste 2015.

Såhär kommenterarMatt Richardsson, ställföreträdande generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut, förslaget:

– Vi är väldigt glada att direktivet äntligen har kommit, arbetet har pågått i flera år. Att föreslå förbud på smaktillsatser är i linje med riktlinjerna till artikel 9 i WHO:s tobakskonvention och syftar till att förebygga att barn och ungdomar börjar använda tobaksprodukter.

Information från Statens folkhälsoinstitut om direktivförslaget

Frågor och svar om direktivförslaget, på engelska

Hälsokommissionär Tonio Borgs tal

Läs vidare