Några av de steg som behöver tas för att komma närmare målet är enligt författarna att:

  • Höja priset på tobak 
  • Införa ett exponeringsförbud och neutrala paket för tobak 
  • Reglera e-cigaretter likt övriga tobaksprodukter

Läs hela debattartikeln här

Läs vidare