Resultatet av genomgången ska vara klart i mars 2014. Hälsoministeriet framhåller att Cyril Chantlers slutsatser ska hjälpa regeringen att besluta om man ska gå vidare och lagstifta om standardiserade förpackningar. Samtidigt har regeringen inlett en politisk process som gör det möjligt att införa en sådan lag.

I fjol genomfördes ett offentligt rådslag (public consultation) om standardiserade tobaksförpackningar i England. 60 procent stödde förslaget.

– Opinionen var då kraftigt polariserad med starka åsikter både för och emot. Nu har saker och ting utvecklats och nya forskningsresultat kommit fram. Vi vet att två tredjedelar av rökarna börjar röka som barn så vi måste göra allt vi kan för att uppmuntra rökare att sluta och förebygga att barn överhuvudtaget börjar, säger folkhälsominister Jane Ellison.

Standardiserade tobaksförpackningar har införts i Australien. Nya Zeeland och Irland kommer att följa efter och Skottland planerar att göra samma sak.

Pressrelease från det engelska hälsodepartementet om det nya beslutet

Läs vidare