Konferensens syfte är att skapa ett utrymme där alla europeiska initiativ om tobakskontroll kan gå samman och arbeta tillsammans för att utrota tobaksepidemin. Den 9:e ECToH Madrid 2023 kommer huvudsakligen att fokusera på ungdomar och de mest utsatta grupperna med särskild tonvikt på främjandet av jämlikhet i hälsa i förebyggande och kontroll av tobak.

Läs mer och anmäl dig här

Läs vidare