I den pågående intensiva debatten om hur folkhälsopolitiken ska handskas med e-cigaretterna, är påverkan på barn ett viktigt perspektiv. Flera studier har visat att e-cigarettrökning för barn kan vara en inkörsport till att röka vanliga cigaretter. Men kan även enbart marknadsföringen av e-cigaretter ha någon betydelse i detta sammanhang? Om detta finns än så länge bara ett fåtal studier.

Forskare vid University of Cambridge och University of North Carolina gjorde därför en undersökning bland 411 brittiska barn i åldrarna 11-16 år. De barn som valdes ut till studien hade aldrig rökt varken tobakscigaretter eller e-cigaretter.

Barnen delades in i tre grupper. En grupp fick se tio reklamannonser där e-cigaretter framställdes som hälsosamma. En annan fick se lika många annonser där e-cigarettrökning framställdes som glamourös. Den tredje gruppen visades inga annonser alls. Nästa steg var att barnen fyllde i ett frågeformulär med frågor om hur de såg på tobaksrökning.

Resultaten var både lugnande och oroande. E-cigarettannonserna hade inte påverkat barnens uppfattning om riskerna med att röka fler än 10 cigaretter per dag. Detta uppfattade samtliga grupper som lika farligt. Däremot fanns en skillnad mellan grupperna när det gällde uppfattningen om farorna med att röka 1-2 cigaretter då och då. De barn som sett e-cigarettannonser (glamourösa eller hälsosamma) såg mindre risker med sådan mer tillfällig rökning än de barn som inte sett några annonser.

Eftersom även tillfällig rökning är ohälsosam och också ökar risken för att börja röka mer regelbundet, anser forskarna att resultatet är en varningssignal. De menar att marknadsföring av e-cigaretter kan underminera det tobaksförebyggande arbetet genom att sänka barriärerna mot tillfällig rökning.

I Sverige är e-cigaretter för närvarande oreglerade, vilket även gäller marknadsföringen. En utredare har dock föreslagit en ny lag om e-cigaretter, som bland annat innebär ett förbud mot marknadsföring. Socialdepartementet bearbetar nu remissvaren och utredningsförslaget och beräknas komma med ett lagförslag till riksdagen under hösten.

Läs vidare